Laborteràpia

Està orientada a mantenir les habilitats manuals i creatives. Amb l’objectiu de treballar la motricitat fina, reforçar la creativitat, incrementar l’autoestima… i d’altra banda fomentar la interacció entre els residents facilitant i millorant les relacions socials

Tallers específics

Inclouen un conjunt d’activitats pensades per augmentar la participació, la interacció i l’espai de decisió dels residents:

 • Taller de lectura o de premsa
 • Taller de cinema
 • Taller de contes
 • Taller de cuina
 • Taller sensorial

Psicomotricitat i gimnàs

Destinada a mantenir o millorar les capacitats físiques que permetin al resident la màxima autonomia a l’hora de realitzar activitats com: caminar, pujar escales, fer-se la higiene personal, etc…. Aquesta activitat es porta a terme tant de forma individual com en grup, prioritzant, en el darrer cas, la interacció entre residents i la diversió.

Es duu a terme mitjançant

 • Tècniques pròpies de fisioteràpia.
 • Dinàmiques fisico-lúdiques.
 • Relaxació i Respiració.

Taller de memòria

Aquest taller treballa diverses àrees del funcionament cerebral, responsables en el seu conjunt del correcte processament, emmagatzematge i recuperació de la informació.

Les sessions tenen l’objectiu d’estimular unes capacitats cognitives, mentals i/o sensorials que per diferents causes poden ser objecte de deteriorament, o bé ja presenten dèficits.

Ludoterapia

A través d’una activitat lúdica es treballen capacitats com l’atenció, la concentració, la comprensió, les relacions socials, el sentiment de pertinença amb el grup…

Dins d’aquesta tècnica realitzem de diferents activitats com: Bingo, torneig de domino, parxís, cartes, etc…

Manteniment de funcions i tallers d’estimulació

Dins d’aquest apartat hi intervé l’estimulació, la promoció i l’entrenament de les ABVD. Es realitzen diverses activitats com:

 • Estimulació cognitiva
 • Promoció de les activitats bàsiques de la vida diària
 • Estimulació sensorial
 • Dinàmiques de grup.
 • Grups de conversa

Passeig quinzenal

Un cop o dos al mes, segons el clima, es realitza un passeig als pobles veïns: Vacarisses, Castellbell i el Vilar, Monistrol, Terrassa, Manresa…

La intenció és vincular-se a la vida exterior a la residència, a la gent del carrer, tenir vivències pròpies d’un ciutadà i comunicar-se amb altres persones externes al centre. Alguns exemples serien: passejos al mercat setmanal, a l’església, places, festes majors…

Festes tradicionals

Aquestes festes sempre han estat un motiu de trobada i apropament entre persones. Amb aquesta activitat es pretén això: un major apropament entre els residents, els seus familiars i els treballadors del centre mentre es gaudeix d’una activitat festiva.

Excursions i sortides

És una activitat trimestral, de caràcter lúdic, que trenca amb la rutina diaria, fet que fa que els residents gaudeixin molt.

Coral

El grup treballarà cançons tradicionals relacionades amb festivitats i en dates assenyalades, representarà aquestes cançons per la resta de residents i els familiars que vulguin assistir-hi.

Taller de jardineria

A l’entrada de la primavera aprofitem els espais exteriors de la residència per a fer un petit hort amb tomàquets, cebes, pebrots… Ens permet gaudir de l’aire lliure alhora que afavoreix un sentiment de responsabilitat i d’utilitat personal, així com la interacció entre els participants.

Equinoteràpia

Les Teràpies Assistides amb Animals, en geriatria, són intervencions dirigides a objectius concrets com a part integral d’un procés rehabilitador, mitjançant la interacció entre l’animal i el pacient. Les sessions tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones d’aquest col•lectiu: milloren els sentiments de soledat, depressió i avorriment i també es treballen la motricitat, la memòria, la comunicació verbal, la sociabilització
Translate »