Servei d’acolliment i convivència:

El procés d’adaptació a un nou centre sol ser complex. La persona que arriba al centre ha de conèixer i acceptar noves normes, hàbits, espais, persones… L’acollida com a inici del procés d’adaptació és clau, per això creiem que és un moment que s’ha d’abordar de forma acurada per a poder oferir el confort i seguretat que el nou usuari necessita.

Servei de manutenció:

Una bona dieta, adapatada a les necessitats personals de cada resident, i alhora natural i variada contribueix, no només a un bon estat de salut, sinó també a una bona qualitat de vida.

Per aquests motius apostem per una cuina casolana, equilibrida i d’elaboració pròpia que té en compte les necessitats individuals de cadascún dels usuaris.

Servei d’atenció personal en les activitats de la vida diària:

Una de les principals funcions dels professionals del centre és facilitar a l’usuari el suport necessari per a realizar les activitats de la vida diària. La nostra filosofia implica promoure l’autonomia de les persones, i és per això, que l’actuació dels professionals haurà d’ésser personalitzada i tindrà en compte les capacitats i limitacions de cada resident.

Servei d’higiene personal:

La higiene personal dels usuaris és un puntal bàsic pel seu benestar, per la convivència amb els altres i per la prevenció de malalties. Creiem que és molt important establir unes pautes molt definides que garanteixin, en tot moment, la correcta higiene personal de l’usuari així com el seu dret a la intimitat.

Servei de readaptació funcional i social:

Des del centre fomentem la readaptació funcional i social dels usuaris mitjançant activitats específiques. Els professionals responsables de coordinar aquestes activitats són la terapeuta ocupacional, la fisioterapeuta, l’educadora i la treballadora social.

Servei de recuperació dels hàbits d’autonomia:

Un dels nostres principals objectius promoure el desenvolupament d’habilitats que, amb l’envelliment, es van deteriorant, ja sigui a a causa de les disfuncions físiques, psíquiques o socials. En aquest aspecte és molt important treballar de manera individualitzada, tenint en compte les limitacions, capacitats i el ritme de cada persona per tal d’evitar frustracions i permetre una evolució constant.

Servei de dinamització sociocultural i activitats de lleure:

Des del servei d’animació s’acompleix una doble funció: d’una banda l’estimulació cognitiva i funcional que contribueix al manteniment i millora de les capacitats de l’usuari; i de l’altra la sociabilització i el benestar psíquic millorant l’estat d’ànim, l’autoestima i en definitiva potenciant una millor qualitat de vida.

Servei de suport personal, social i familiar:

És responsabilitat de tot l’equip professional, i en especial de la treballadora social i la psicóloga, oferir el suport personal i social necessari a tots els usuaris del centre.

El paper de la família i/o els amics al benestar també és determinant i és una important funció de l’equip mediar, donar suport i oferir espais per potenciar aquestes relacions.

Servei de fisioterapia:

El bon estat físic facilita a la persona gran afrontar les tasques quotidianes amb més facilitat. Així doncs, el servei de fisioteràpia intervé amb la finalitat de mantenir o millorar les capacitats físiques i funcionals que permetin al resident tenir la máxima autonomia possible.

Servei de seguiment i prevenció de les alteracions de la salut:

L’aparició de patologies amb l’envelliment és inevitable. Per aquest motiu el centre complirà una doble funció: d’una banda preventiva i de l’altre de tractament i d’ajuda a conviure amb la malatia. Per això comptem amb un equip mèdic altament qualificat, malgrat tots els professionals treballem conjuntament per tal d’aconseguir el major grau d’autonomia i benestar posible, realitzant des d’intervencions preventives del deteriorament fins a cures pal•liatives de residents en procés terminal.

Serveis complementaris:

A banda dels serveis descrits també s’ofereixen d’altres serveis, a petició dels usuaris o familiars, que són:

  • Servei de perruqueria
  • Servei de podología
  • Servei d’acompanyament a gestions o visites mèdiques