És responsabilitat de tot l’equip professional, i en especial de la treballadora social i la psicóloga, oferir el suport personal i social necessari a tots els usuaris del centre.

El paper de la família i/o els amics al benestar també és determinant i és una important funció de l’equip mediar, donar suport i oferir espais per potenciar aquestes relacions.

Translate »