Des del servei d’animació s’acompleix una doble funció: d’una banda l’estimulació cognitiva i funcional que contribueix al manteniment i millora de les capacitats de l’usuari; i de l’altra la sociabilització i el benestar psíquic millorant l’estat d’ànim, l’autoestima i en definitiva potenciant una millor qualitat de vida.

Translate »