El procés d’adaptació a un nou centre sol ser complex. La persona que arriba al centre ha de conèixer i acceptar noves normes, hàbits, espais, persones…

L’acollida com a inici del procés d’adaptació és clau, per això creiem que és un moment que s’ha d’abordar de forma acurada per a poder oferir el confort i seguretat que el nou usuari necessita.

Translate »