Una de les principals funcions dels professionals del centre és facilitar a l’usuari el suport necessari per a realizar les activitats de la vida diària.

La nostra filosofia implica promoure l’autonomia de les persones, i és per això, que l’actuació dels professionals haurà d’ésser personalitzada i tindrà en compte les capacitats i limitacions de cada resident.

Translate »