L’aparició de patologies amb l’envelliment és inevitable. Per aquest motiu el centre complirà una doble funció: d’una banda preventiva i de l’altre de tractament i d’ajuda a conviure amb la malatia.

Per això comptem amb un equip mèdic altament qualificat, malgrat tots els professionals treballem conjuntament per tal d’aconseguir el major grau d’autonomia i benestar posible, realitzant des d’intervencions preventives del deteriorament fins a cures pal•liatives de residents en procés terminal.

Translate »