Una bona dieta, adapatada a les necessitats personals de cada resident, i alhora natural i variada contribueix, no només a un bon estat de salut, sinó també a una bona qualitat de vida.

Per aquests motius apostem per una cuina casolana, equilibrida i d’elaboració pròpia que té en compte les necessitats individuals de cadascún dels usuaris.

Translate »