Un dels nostres principals objectius promoure el desenvolupament d’habilitats que, amb l’envelliment, es van deteriorant, ja sigui a a causa de les disfuncions físiques, psíquiques o socials.

En aquest aspecte és molt important treballar de manera individualitzada, tenint en compte les limitacions, capacitats i el ritme de cada persona per tal d’evitar frustracions i permetre una evolució constant.

Translate »